Маркетинг

Таны цахим сурталчилгааны хэрэгсэл

Маркетинг

Бид таны вэбсайт дээр цахим маркетингийн хэрэгсэл бий болгосон.

Бид таны вэбсайтад зочилсон хүмүүсийн имэйл хаягийг цуглуулахад туслах болно.

Бид танд мэдээллийн хуудасны загварыг боловсруулахад туслах болно.

Бид танд мэдээллийн товхимол илгээхэд тусална.

Бид маркетингаар дамжуулж

Бид өөрсдийн маркетингийн хэрэгслээр дамжуулан Монголд амьдардаг хүмүүсийн олон тооны үзэгчдэд хүрэхэд тань туслах болно

Facebook

Facebook хөгжүүлэх кампанит ажил зохион байгуулахад танд туслах болно.

Facebook хөгжүүлэх дээр сар бүрийн маркетингийн төсвөө засахад тань туслах болно.

Google AdSense

Бид танд Google AdSense маркетингийн кампанит ажил зохион байгуулахад туслах болно.

Google AdSense дээр сар бүрийн маркетингийн төсвөө засахад бид танд туслах болно.

Instargam

Instagramm зар сурталчилгааны кампанит ажил зохион байгуулахад бид танд туслах болно.

Instagramm зар сурталчилгаанд сар бүрийн маркетингийн төсвөө засахад бид танд туслах болно.

Youtube

Youtube сувгуудыг нэмэгдүүлэх кампанит ажил зохион байгуулахад бид танд туслах болно.

Youtube сувгуудад сар бүрийн сурталчилгааны төсвөө засах боломжийг танд олгоно.